Hem

FMK HÄRNÖSAND

fmkharnosand.se


Hela Familjens Motorklubb

      FMK-medlemmar på utflykt

Våra stadgar

Beskriver vår verksamhet


 Läs här...


Protokoll från styrelsemöten Se Info

Aktiviteter, genomförda

2013

HLR har genomförts

Norrbyskärsresan Läs referat här

Se bilder i fotogalleri

 

2014

Tur till Sundsvall, med MS Medvind och info om brobygget.

Länk till info om brobygget

Info om M / S Medvind

Referat: Läs här

Grill vid Klubbsjön Se bilder i fotogalleri

Studiebesök vid Kustbevakningen  Se referat Se även fotogalleri

 

2015

Studiebesök vid Räddningstjänsten Se fotogalleri  Se text

Ulvöresan 27 juni

Se reseberättelse och fotogalleri

Grillning 29 augusti

Se referat och fotogalleri

 

2016

Utflykt till Näsåker och Junsele

Se referat och fotogalleri

Grillning 20 aug 

Se referat och fotogalleri

fotogalleri

 

2017

Studiebesök vid Hemabs fordonsgasanläggning

Deltagande i karolinervandring i Sundsvall    Referat

Utflykt Trysunda    Referat och fotogalleri

Grillning i Rö 9 sept Referat

 

2018

Studiebesök vid Saltviksanstalten

Referat

Studiebesök Vid Bergforsens Kraftverk 5 april      Referat

Grillfest den 11 aug

Vattenverket 8 nov      Referat


2019

Grillnig vid Klubbsjön 24 aug

Se referat 

Länk till:  Flottans Män

Länk till:  Bilkåren Härnösand

Länk till:  KA5 Kamratförening

Medlemsinformation

 

Bli medlem och dra fördel av alla fördelar


Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2018

 


 

Skaffa Statoilkort och ta del av rabatter, bonusar och erbjudanden.

Gå till: www.statoil.se/extra

www.statoil.se/extra

 

Glöm inte årsavgiften

 

Klubbens plusgiro: 17 53 63-1

Aktuell årsavgift: 100 kr

Ange alltid avsändare vid inbetalning


Det är fördelaktigt att bli medlem .

FMK, utflykter och studiebesök subventioneras ofta .

Passa på att lösa medlemsavgiften nu.

Medlemssbrev med inbetalningskort

Meddela även detta till Era bekanta som vill delta i kommande aktiviteter

 

 

 

Kontakt:

Uno Gradin tel  070 333 37 88, e-post: uno.gradin&gmail.com

Lennart Lahti tel 070 634 07 20, e-post lennart.lahti&tele2.se

 

Reviderat 5 dec 2019

Nyinlagt:

Studiebesök, räddningstjänsten, referat 


       

 

 

 

Studiebesök, Aktiviteter mm, 2019


Studiebesök vid räddningstjänsten 17 okt 

Blåljuspersonal skapar trygghet i samhället

En av de viktigaste och mest uppskattade samhällsfunktionerna är Räddningstjänst och Ambulans. Vetskapen om att hjälp finns i beredskap dygnet runt alla årets dagar är en omistlig resurs som skapar trygghet i samhället och hjälp om olyckan skulle vara framme.

Vad kan räddningstjänsten ställa upp med vid bränder och olyckor av olika slag? Det fick ett tiotal medlemmar i Familjens motorklubb (FMK), HjärtLung- föreningen och Flottans män i Härnösand veta mycket om vid ett studiebesök vid stationen i Härnösand häromkvällen.

Besöket inleddes med en information av styrkeledaren Andreas Åström.

Det moderna samhällets snabba teknikutveckling har lett till ett allt sårbarare samhälle och ökat kraven på skydd mot olyckor och skador på människor, egendom och miljö. Vi kan aldrig helt försäkra oss mot olyckshändelser. Men genom samhällets räddningstjänst finns en beredskap för att hindra och begränsa skador på människor och egendom samt i miljön.

Deltagarna vid studiebesöket fick bland annat veta att den operativa styrkan består av en styrkeledare och tre brandmän dygnet runt. Ytterligare en brandman förstärker styrkan under dagtid.

Dessutom finns två deltidsbrandmän i beredskap på kvällar helger och röda dagar. Totalt tjänstgör 20 personer på heltid och tio deltidsbrandmän i Härnösand

En för invånarna mycket värdefull funktion är ”I väntan på ambulans” IVPA). Då rycker brandmän ut efter larm och ger livsuppehållande vård i avvaktan på att ambulans anländer. Här handlar det om att rädda liv.

Räddningstjänsten rycker också ut vid inbrott som ett stöd till polisen .

.- Härnösandsborna kan känna sig trygga, konstaterade Andreas Åström. Vi har bra resurser i form av fordon och annan utrustning samt väl övad och skicklig personal.

- Härnösand ingår i ett räddningstjänstförbund tillsammans med Kramfors och Sollefteå. Vid större bränder eller olyckor kan hjälp påräknas från de övriga kårerna.

Efter den teoretiska informationen vidtog en rundvandring i stationen. Särskilt fordonen i vagnhallen tilldrog sig stort intresse.

- Vid larm är den så kallade anspänningstiden 90 sekunder berättade Andreas Åström. Det innebär att det första utryckningsfordonet skall ha lämnat stationen inom loppet av en och en halv minut dygnet runt. Det är tuffa krav, men det går.

Ny utrustning

En relativt ny utrustning som ska kunna användas vid till exempel brand i någon av de numera många järnvägstunnlarna tilldrog sig intresse bland besökarna. Utrustningen består av en jättestor fläkt som kan köras på rälsen i tunnlarna och effektivt blåsa bort brandrök och andra giftiga gaser.

En annan nyhet är en mekanisk bröstkompressor som kallas ”Lucas”. Det är ett hjälpmedel som kan användas vid behandling av patienter som drabbats av till exempel hjärtinfarkt.

- Lucas sköter hjärtkompressioner mycket effektivare och mer uthålligt jämfört med vad sjukvårdspersonal kan klara. påpekar Andreas Åström.

Lucas finns förpackad i en låda som påminner om en ryggsäck. Maskinen finns på stationen och medförs av ambulanspersonalen vid utryckning om det gäller att åtgärda ett hjärtstopp.

Uno Gradin


 Peka  på bilder för bildtext
 

   

             


Styrkeledaren Andreas Åström  visar utrustning som medförs vid utryckningar.
Mekanisk bröstkompressor som kallas ”Lucas”.