Hem

FMK HÄRNÖSAND

fmkharnosand.se


Hela Familjens Motorklubb

      FMK-medlemmar på utflykt

Våra stadgar

Beskriver vår verksamhet


 Läs här...


Protokoll från styrelsemöten Se Info

Aktiviteter, genomförda

2013

HLR har genomförts

Norrbyskärsresan Läs referat här

Se bilder i fotogalleri

 

2014

Tur till Sundsvall, med MS Medvind och info om brobygget.

Länk till info om brobygget

Info om M / S Medvind

Referat: Läs här

Grill vid Klubbsjön Se bilder i fotogalleri

Studiebesök vid Kustbevakningen  Se referat Se även fotogalleri

 

2015

Studiebesök vid Räddningstjänsten Se fotogalleri  Se text

Ulvöresan 27 juni

Se reseberättelse och fotogalleri

Grillning 29 augusti

Se referat och fotogalleri

 

2016

Utflykt till Näsåker och Junsele

Se referat och fotogalleri

Grillning 20 aug 

Se referat och fotogalleri

fotogalleri

 

2017

Studiebesök vid Hemabs fordonsgasanläggning

Deltagande i karolinervandring i Sundsvall    Referat

Utflykt Trysunda    Referat och fotogalleri

Grillning i Rö 9 sept Referat

 

2018

Studiebesök vid Saltviksanstalten

Referat

Studiebesök Vid Bergforsens Kraftverk 5 april      Referat

Grillfest den 11 aug

Vattenverket 8 nov      Referat


2019


Länk till:  Flottans Män

Länk till:  Bilkåren Härnösand

Länk till:  KA5 Kamratförening

Medlemsinformation

 

Bli medlem och dra fördel av alla fördelar


Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2018

 


 

Skaffa Statoilkort och ta del av rabatter, bonusar och erbjudanden.

Gå till: www.statoil.se/extra

www.statoil.se/extra

 

Glöm inte årsavgiften

 

Klubbens plusgiro: 17 53 63-1

Aktuell årsavgift: 100 kr

Ange alltid avsändare vid inbetalning


Det är fördelaktigt att bli medlem .

FMK, utflykter och studiebesök subventioneras ofta .

Passa på att lösa medlemsavgiften nu.

Medlemssbrev med inbetalningskort

Meddela även detta till Era bekanta som vill delta i kommande aktiviteter

 

 

 

Kontakt:

Uno Gradin tel  070 333 37 88, e-post: uno.gradin&gmail.com

Lennart Lahti tel 070 634 07 20, e-post lennart.lahti&tele2.se

 

Reviderat 15 aug 2019

Nyinlagt:

Grillning, Klubbsjön


       

 

 

 

Studiebesök, Aktiviteter mm, 2019

Grillning vid Klubbsjön 24 aug   Se inbjudan


Rondellkörning på tapeten vid FMK:s årsmöteMona-Lill Landström från NTF medverkade med aktuell trafikinformation vid årsmötet med FMK Härnösand på torsdagskvällen.

- Siffrorna är tyvärr dystra Hittills i år. Under januari och februari har fem dött i trafiken i Västernorrland, berättade Mona -Lill Landström.

- Sex är dessutom allvarligt skadade, 82 bedöms ha råkat ut för måttliga skador och 191 är lindrigt skadade

- Under samma period 1018 dog två, 16 allvarligt skadade, 163 måttligt skadade och 277 lindrigt skadade.

Även vid jämförelse under helåren 2017- 2018 är utvecklingen negativ. 2018 dog 16 i trafiken i vårt län och 13 under 2017.

Att köra i rondeller är en kunskap som inte alla behärskar. Mona-Lill rätade ut frågetecknen vid årsmötet. Mötesdeltagarna ville veta mer och förhoppningsvis är FMK- medlemmarna nu ännu bättre bilförare i rondeller.

Mona-Lill avtackades med blommor och FMK:s guldnål.

I styrelsen nyvaldes Mona Rodling som sekreterare. Hon efterträdde Pelle Österholm som valt att istället ingå i valberedningen.

Ordförande Uno Gradin har ett år kvar på mandatperioden liksom kassören Lennart Lahti och ledamoten Sven- Erik (Mike) Lodén. Kalle Bäcklund omvaldes som ledamot på 2 år.

Även revisorerna Hans Löfgren och Monica Bystedt fick förnyat förtroende.

I planerna för aktiviteter under 2019 ingår ett besök vid Högbondens fyrplats och Barsta gamla kapell samt studiebesök vid Räddningsskolan på Sandö.

Av verksamhetsberättelsen framgår det att föreningen under 2018 har genomfört en hel del aktiviteter.

Hur vårt hushållsavfall förvandlas till fordonsgas fick medlemmarna veta mer om vid ett studiebesök vid Hemabs deponi Älandsbroden den 4 maj.

Studiebesök med någorlunda bra deltagande har även genomförts vid Saltviksanstalten, Bergeforsens kraftverk och Vattenverket i Härnösand.

Fjolårets lyckade ”Grillning” anordnades vid Gula Villan i augusti. En frågesport uppskattades av deltagarna. Bra väder och ett 20- tal deltagare.

En planerad resa till Gudmundstjärn tillsammans med flera andra föreningar i slutet av augusti måste tyvärr inställas på grund av för få deltagare.

Uno Gradin


Mona-Lill Landström från NTF informerade bland annat om den dystra lokala olycksstatistiken på våra vägar i samband med FMK:s årsmöte på torsdagskvällen.

Foto Uno Gradin