Hem

FMK HÄRNÖSAND

fmkharnosand.se


Hela Familjens Motorklubb

      FMK-medlemmar på utflykt

Våra stadgar

Beskriver vår verksamhet


Läs här  . . . .


Protokoll från styrelsemöten  Se Info

Aktiviteter, genomförda

2013

HLR har genomförts

Norrbyskärsresan Läs referat här

Se bilder i fotogalleri .

 

2014

Tur till Sundsvall, med MS Medvind och info om brobygget.   

Länk till info om brobygget          Info om M / S Medvind

Referat: Läs här

Grill vid Klubbsjön Se bilder i fotogalleri

Studiebesök vid Kustbevakningen 2 dec    Se referat Se även fotogalleri

 

2015

Studiebesök vid Räddningstjänsten Se fotogalleri  Se text

Ulvöresan 27 juni

Se reseberättelse och fotogalleri

Grillning 29 augusti

Se referat och fotogalleri

 

2016

Utflykt till Näsåker och Junsele

Se referat och fotogalleri

Grillning 20 aug 

Se referat och fotogalleri

fotogalleri

 

2017

Studiebesök vid Hemabs fordonsgasanläggning

Deltagande i karolinervandring i Sundsvall    Referat

Utflykt Trysunda    Referat och fotogalleri

Grillning i Rö 9 sept Referat

 

2018

Studiebesök vid Saltviksanstalten

Referat

Studiebesök Vid Bergforsens Kraftverk 5 april      Referat

Grillfest den 11 aug

Vattenverket 8 nov      Referat

Länk till:  Flottans Män

Länk till: Bilkåren Härnösand

Länk till:  KA5 Kamratförening

Medlemsinformation

 

Bli medlem och dra fördel av alla fördelar

Medlemssbrev med inbetalningskort

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2017

 

Klubbens plusgiro: 17 53 63-1

Aktuell årsavgift: 100 kr

Ange alltid avsändare vid inbetalning

 

Skaffa Statoilkort och ta del av rabatter, bonusar och erbjudanden.

Gå till: www.statoil.se/extra

www.statoil.se/extra

 

Glöm inte årsavgiften

 

Årsmötesprotokoll 2017 Läs här

  Läs här

 

Det är fördelaktigt att bli medlem . FMK, utflykter och studiebesök subventioneras ofta .

Passa på att lösa medlemsavgiften nu.

Årsavgift och giro, se härovan

Meddela även detta till Era bekanta som vill delta i kommande aktiviteter

 

 

 

Kontakt:

Uno Gradin tel  070 333 37 88, e-post: uno.gradin&gmail.com

Lennart Lahti tel 070 634 07 20, e-post lennart.lahti&tele2.se

 

Studiebesök, Aktiviteter mm, 2019

Årsmöte är planerat till den 21 mars.

Kallelse utsänds i god tid innan till registrerade medlemmar med e-post eller SMS

Möteshandlingar kommer att läggas ut här på hemsidan

 

 

 

 

 

 

 

          

 

      

 

 

 

 

            Deltagare i studiebesöket vid Vattenverket

Reviderat 22 feb 2019

Nyinlagt:

 

Nya bilder i fotogalleri

Kontaktuppgifter

Styrelseprotokoll

Info om kommande årsmöte