Hem

      FMK-medlemmar på utflykt

Våra stadgar

Beskriver vår verksamhet


 Läs här...


Protokoll från styrelsemöten Se Info

Aktiviteter, genomförda

2013

HLR har genomförts

Norrbyskärsresan Läs referat här

Se bilder i fotogalleri

 

2014

Tur till Sundsvall, med MS Medvind och info om brobygget.

Länk till info om brobygget

Info om M / S Medvind

Referat: Läs här

Grill vid Klubbsjön Se bilder i fotogalleri

Studiebesök vid Kustbevakningen  Se referat Se även fotogalleri

 

2015

Studiebesök vid Räddningstjänsten Se fotogalleri  Se text

Ulvöresan 27 juni

Se reseberättelse och fotogalleri

Grillning 29 augusti

Se referat och fotogalleri

 

2016

Utflykt till Näsåker och Junsele

Se referat och fotogalleri

Grillning 20 aug 

Se referat och fotogalleri

fotogalleri

 

2017

Studiebesök vid Hemabs fordonsgasanläggning

Deltagande i karolinervandring i Sundsvall    Referat

Utflykt Trysunda    Referat och fotogalleri

Grillning i Rö 9 sept Referat

 

2018

Studiebesök vid Saltviksanstalten

Referat

Studiebesök Vid Bergforsens Kraftverk 5 april      Referat

Grillfest den 11 aug

Vattenverket 8 nov      Referat


2019

Grillnig vid Klubbsjön 24 aug

Se referat 

Studiebesök vid räddningstjänsten 17 okt 

Se referat


2020

FMK Årsmöte i februari med besök och information från NTF


2021

Ingen verksamhet


2022

Ingen verksamhet

Länk till:  Flottans Män

Länk till:  Bilkåren Härnösand

Länk till:  KA5 Kamratförening

Medlemsinformation

 

Bli medlem och dra fördel av alla fördelar


Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2019

 


 

Skaffa Statoilkort och ta del av rabatter, bonusar och erbjudanden.

Gå till: www.statoil.se/extra

www.statoil.se/extra

 

Glöm inte årsavgiften

 

Klubbens plusgiro: 17 53 63-1

Aktuell årsavgift: 100 kr

Ange alltid avsändare vid inbetalning


Det är fördelaktigt att bli medlem .

FMK, utflykter och studiebesök subventioneras ofta .

Passa på att lösa medlemsavgiften nu.

Medlemssbrev med inbetalningskort

Meddela även detta till Era bekanta som vill delta i kommande aktiviteter

 

 

 

Kontakt:

Uno Gradin tel  070 333 37 88, e-post: uno.gradin&gmail.com

Lennart Lahti tel 070 634 07 20, e-post lennart.lahti&gmail.com

 

Studiebesök, Aktiviteter mm, 2023

Följande utflykter finns tillgängliga:

Ö-vik 20 april

Backsjön 8 juni


Håll utkik på vad som är på genom en titt på vår hemsida:

fmkharnosand.se Glöm inte att betala årsavgiften!

100 kr till pg 17 53 63 .-1

Reviderad 8 mars 2023


Utflykter