Hem

FMK HÄRNÖSAND

fmkharnosand.se


Hela Familjens Motorklubb

      FMK-medlemmar på utflykt

Våra stadgar

Beskriver vår verksamhet


 Läs här...


Protokoll från styrelsemöten Se Info

Aktiviteter, genomförda

2013

HLR har genomförts

Norrbyskärsresan Läs referat här

Se bilder i fotogalleri

 

2014

Tur till Sundsvall, med MS Medvind och info om brobygget.

Länk till info om brobygget

Info om M / S Medvind

Referat: Läs här

Grill vid Klubbsjön Se bilder i fotogalleri

Studiebesök vid Kustbevakningen  Se referat Se även fotogalleri

 

2015

Studiebesök vid Räddningstjänsten Se fotogalleri  Se text

Ulvöresan 27 juni

Se reseberättelse och fotogalleri

Grillning 29 augusti

Se referat och fotogalleri

 

2016

Utflykt till Näsåker och Junsele

Se referat och fotogalleri

Grillning 20 aug 

Se referat och fotogalleri

fotogalleri

 

2017

Studiebesök vid Hemabs fordonsgasanläggning

Deltagande i karolinervandring i Sundsvall    Referat

Utflykt Trysunda    Referat och fotogalleri

Grillning i Rö 9 sept Referat

 

2018

Studiebesök vid Saltviksanstalten

Referat

Studiebesök Vid Bergforsens Kraftverk 5 april      Referat

Grillfest den 11 aug

Vattenverket 8 nov      Referat


2019

Grillnig vid Klubbsjön 24 aug

Se referat 

Studiebesök vid räddningstjänsten 17 okt 

Se referat


2020

FMK Årsmöte i februari med besök och information från NTF

Länk till:  Flottans Män

Länk till:  Bilkåren Härnösand

Länk till:  KA5 Kamratförening

Medlemsinformation

 

Bli medlem och dra fördel av alla fördelar


Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2019

 


 

Skaffa Statoilkort och ta del av rabatter, bonusar och erbjudanden.

Gå till: www.statoil.se/extra

www.statoil.se/extra

 

Glöm inte årsavgiften

 

Klubbens plusgiro: 17 53 63-1

Aktuell årsavgift: 100 kr

Ange alltid avsändare vid inbetalning


Det är fördelaktigt att bli medlem .

FMK, utflykter och studiebesök subventioneras ofta .

Passa på att lösa medlemsavgiften nu.

Medlemssbrev med inbetalningskort

Meddela även detta till Era bekanta som vill delta i kommande aktiviteter

 

 

 

Kontakt:

Uno Gradin tel  070 333 37 88, e-post: uno.gradin&gmail.com

Lennart Lahti tel 070 634 07 20, e-post lennart.lahti&tele2.se

 

Revidera 13 nov 2020

Genomförd aktivitet
       

 

 

 

Studiebesök, Aktiviteter mm, 2020


Dyster olycksstatistik vid FMK:s årsmöte

Mona-Lill Landström från NTF medverkade med aktuell trafikinformation och
olycksstatistik vid årsmötet med FMK Härnösand på tisdagskvällen.
- Siffrorna för 2019 är tyvärr dystra med 12 döda . Det innebär dock en
förbättring jämfört med 2018 då 17 människor dog i olyckor på länets vägar
Under januari har två dött i trafiken i Västernorrland, berättade Inga-Lill
Landström. Motsvarande period under 2019 var tre döda.
Att köra i rondeller är en kunskap som inte alla behärskar. Även vid detta
årsmöte dök det upp frågor om rondellkörning. Mona-Lill rätade ut
frågetecknen.
Styrelsen som omvaldes vid årsmötet består av ordförande Uno Gradin,
sekreterare Mona Rodling, kassör Lennart Lahti samt ledamöter Sven- Erik
Lodén och Kalle Bäcklund.
Även revisorerna Hans Löfgren och Monica Bystedt fick förnyat förtroende.
Av verksamhetsberättelsen framgår det att föreningen under 2019 har genomfört en hel del aktiviteter.
Grillning hör till våra uppskattade fasta arrangemang. Den 24 augusti var denna
aktivitet förlagd till den vackra naturen vid Klubbsjön. Lite hjärngymnastik fick
deltagarna också i form av en tipspromenad med kluriga frågor.
Den 17 oktober besökte vi räddningstjänsten. Ett 20- tal deltagare fick vid
studiebesöket bland annat veta att Härnösandsborna kan sova tryggt under nätterna.
En välutbildad styrka är dygnet runt redo för utryckning vid brand eller olyckor.
Styrkan består av en styrkeledare och tre brandmän.
Ytterligare en brandman förstärker styrkan under dagtid. Dessutom finns två
deltidsbrandmän i beredskap på kvällar helger och röda dagar. Totalt tjänstgör 20
personer på heltid och tio deltidsbrandmän i Härnösand
En för invånarna mycket värdefull funktion inom räddningstjänsten är ”I väntan på
ambulans” IVPA). Då rycker brandmän ut efter larm och ger livsuppehållande vård i avvaktan på att ambulans anländer. Här handlar det om att rädda liv.
En nyhet inom ambulansverksamheten är en mekanisk bröstkompressor som kallas ”Lucas”. Det är ett hjälpmedel som kan användas vid behandling av patienter som drabbats av till exempel hjärtinfarkt. Kan rädda liv!
I planerna för aktiviteter under 2020 ingår ett besök vid Peckas naturodling, grillning vid Sälsten samt ett besök vid landshövdingens residens.
Uno Gradin

   

   Mona-Lill Landström NTF


Glöm inte att betala årsavgiften!

100 kr till pg 17 53 63 .-1