Trafik och miljö

Fordon

Vinterdäck 1 december–31 mars


Ditt fordon ska ha vinterdäck från 1 december–31 mars om det är vinterväglag. Kraven gäller såväl tunga som lätta fordon och avser även utlandsregistrerade fordon. Vinterdäck kan vara dubbade eller dubbfria. De ska vara särskilt framtagna för vinterkörning och vara märkta med M och S. Det finns olika sätt att ange M och S, exempelvis:

•M+S

•M.S

•M-S

•M&S

•Mud and Snow


Definitionen av vinterväglag


Vinterväglag råder när det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen. Polisen avgör om det råder vinterväglag på platsen där du befinner dig.


Dubbdäck 1 oktober–15 april


Det är tillåtet att använda dubbdäck under perioden 1 oktober–15 april. Om det är eller befaras bli vinterväglag får du använda dubbdäck även annan tid.


Om personbilar och lätta lastbilar har dubbdäck måste också en släpvagn som är kopplad till bilen ha dubbdäck vid vinterväglag. Detta gäller även om fordonet är undantaget från kravet på vinterdäck. Har bilen odubbade däck får släpvagnen ha antingen dubbade eller odubbade vinterdäck. Det får inte finnas både dubbade och odubbade däck på fordonet.


Dubbdäck på tunga fordon måste alltid sitta på samma axel.


Bästa däcken bak

De däck som har det största mönsterdjupet eller bedöms ha det bästa väggreppet bör vara monterade bak på fordonet för att minska risken för sladd vid bromsning och i svängar. Däcken med största dubbutsticket bör monteras bak. Detta gäller både fram- och bakhjulsdrivna bilar.


Förvara dina däck svalt, torrt och mörkt. 


Kolla däckens lufttryck ofta

Fel däcktryck kan påverka köregenskaper, bränsleförbrukning och däckens livslängd. Rätt däcktryck för däcken till din bil kan du hitta i bilens instruktionsbok.
Tjänster och fordonsuppgifter från Transportstyrelsen

•Använd våra e-tjänster inom vägtrafik.

•Ladda ner vår mobilapp Mina fordon för att snabbt uträtta dina fordonsärenden.

•SMS-tjänsten Vem-ager-fordonet

 

Belysning

Checklista! 5 tips


Hel- och halvljus: Kontrollera att glödlamporna för både hel- och halvljus fungerar.

Tips: Vid nästa glödlampsbyte byt ut originallamporna till godkända tillbehörsglödlampor som avger cirka 100 procent mer ljus.


Positionsljus: Kontrollera att positionsljusen fram (vitt eller gult) och bakljusen (rött) fungerar och lyser tillräckligt starkt.

Tips: Vid nästa glödlampsbyte byt till ”Longlife-lampor” som håller längre.


Blinkers: Kontrollera att alla blinkerslampor (orangegula) fungerar.

Tips: Tryck på knappen för varningsblinkers så kan du kontrollera alla lampor samtidigt.


Bromsljuset: Kontrollera att alla lampor för bromsljuset fungerar.

Tips: Glöm inte bort det extra bromsljuset som är vanligt på nyare bilar.


Reflexer: Kontrollera att bilens reflexer (röda) baktill finns och är oskadade.

Miljö

Bullerkrav för däck

2011-12-05

Nya däck som tas i bruk på bil och släpvagn den 1 oktober 2009 eller senare ska uppfylla skärpta bullerkrav och vara typgodkända enligt EG-direktiv 92/23/EEG eller ECE-reglemente 117.

Det innebär att däcken ska vara S-märkta (sound) tillsammans med E-märkningen. Avsikten med kravet är att begränsa det buller som uppkommer vid kontakten mellan däck och vägbana.


Undantag

Undantagna från bullerkraven är

•regummerade däck,

•vinterdäck med dubbar

•däck avsedda för

hastigheter under 80 km/tim

•däck med fälgdiameter som är 10" och mindre samt 25" och större

•reservdäck för tillfälligt bruk.


Krav

De bullernivåer med gränsvärden i dB(A) som gäller för däck i olika klasser och kategorier, infördes genom ändringsdirektiv 2001/43/EG som trädde i kraft den 4 augusti 2001. Motsvarande bullerkrav finns i ECE-reglemente 117 som trädde i kraft den 6 april 2005. Övergångsbestämmelser har gällt fram till den 1 oktober 2009 då flertalet nya däck ska uppfylla de skärpta kraven.


Trängselskatt

I Sverige används idag systemet med trängselskatt i Stockholm och Göteborg. Trängselskatten syftar till att minska trängseln, förbättra miljön och bidra till att finansiera infrastruktursatsningar.


Skatt tas inte ut helgdag, dag före helgdag eller under juli månad. Vissa fordon är undantagna från trängselskatt.

Den 1 januari 2016 ändrades trängselskatten i Stockholm. Den ändras för att staden växer, trängseln ökar och vi behöver förbättra framkomligheten.


Betala med autogiro

Med autogiro dras trängselskatten automatiskt från det konto du anger. Både privatpersoner och företag kan anmäla autogiro för trängselskatt.

Anmäl autogiro

Anmäl dig för e-faktura

Med e-faktura får du din inbetalningsavi från oss direkt till din internetbank i stället för med vanlig post hem till dig. Du anmäler hos din Internetbank att du vill få avin för trängselskatt elektroniskt via bankens tjänst e-faktura. Transportstyrelsen skickar då avin direkt till din internetbank i stället för med vanlig post hem till dig.


Broavgift

Söndag den 1 februari börjar broavgift att tas ut alla dagar, dygnet runt för passager över Sundsvallsbron. 20 kr för tunga lastbilar och 9 kr för personbil, lätt lastbil och buss. Allt sker automatsikt och ett inbetalningskort skickas till dig.

2010 beslutade riksdagen att Sundsvallsbron delvis ska finansieras med lån som ska återbetalas med infrastrukturavgifter, så kallade broavgifter. Därför kommer avgifter att tas ut för fordon som åker på bron. På det sättet är de som använder bron med och bekostar bygget.

Bron har kostat cirka 1,9 miljarder kronor. Ungefär 600 miljoner av detta har finansierats med statliga anslag och resterade cirka 1,3 miljarder har finansierats med lån från Riksgälden som ska återbetalas med med hjälp av broavgifterna.

Hur lång återbetalningstiden blir kommer beror bland annat på trafikutvecklingen och på hur räntan utvecklas, men beräkningar pekar på ungefär 36 år.

Även utländska fordon omfattas av broavgiften. Samma regler och avgiftsnivåer gäller för de utländska fordonen som för de svenska.

Betalning

Varje månad skickar Transportstyrelsen en inbetalningsavi eller e-faktura, till dig som fordonsägare, med det sammanlagda debiterade beloppet för föregående månad. Information om hur du ansöker om e-avi för infrastrukturavgifter finns på Transportstyrelsens webbplats.

Mer om hur du ansöker om e-avi